Disclaimer

Disclaimer deelname EVC-procedure

Je neemt deel aan de EVC-procedure met het oog op een specifieke opleiding in een welbepaald academiejaar. De aanmelding en begeleiding van de EVC-procedure verloopt via deze digitale tool, het EVC-platform. De EVC-procedure is betalend. Indien je slaagt voor het assessment ontvang een je bewijs van bekwaamheid met de verworven leerresultaten van een specifieke opleiding, op een bepaald niveau.  Het bewijs van bekwaamheid is associatiebreed geldig bij alle instellingen verbonden aan de Associatie KU Leuven. 

Verwerking persoonsgegevens

Indien je deelneemt aan de EVC-procedure worden je persoonsgegevens verwerkt voor de deelname aan het bekwaamheidsonderzoek, het geven van feedback en het afleveren van het bewijs van bekwaamheid. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan de EVC-procedure gebruikt. Meer informatie vind je in de privacyverklaring.