Privacyverklaring

Indien je deelneemt aan de EVC-procedure worden je persoonsgegevens verwerkt voor deelname aan het onderzoek en om je feedback te geven over het bekwaamheidsonderzoek en om het eventuele bewijs voor bekwaamheid te verzenden. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan de EVC-procedure (bv. rekrutering) gebruikt. Er gebeurt enkel een opvolging van het civiel effect van de EVC-procedure, dit wil zeggen een opvolging van de vrijstellingen op basis van je bewijs van bekwaamheid die je effectief worden toegekend bij inschrijving in een opleiding. De decretale rechtsgrond voor de EVC-procedure zijn artikels II.232. tot Art. II.240  in de Codex Hoger Onderwijs voor EVC-procedures als bevoegdheid van de associaties.  Voor de EVC-procedure verwerken we volgende persoonsgegevens van je: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, rijksregisternummer, mobiel nummer, e-mail, adresgegevens, opleidingsinformatie en (werk)ervaring. Je hebt het recht te verzoeken om inzage in en rectificatie van de persoonsgegevens.

Het bewijs van bekwaamheid is geldig bij alle partners van de Associatie KU Leuven. Voor de gegevensdeling tussen die instellingen en de eventuele koppeling met de Databank Hoger Onderwijs wordt het identificatienummer van het Rijksregister gebruikt. De volgende betrokken instellingen ontvangen je persoonsgegevens: Hogeschool Vives (Vives Noord en Vives Zuid), Odisee, Thomas More (Thomas More Mechelen-Antwerpen en Thomas More Kempen), UC Leuven-Limburg (UC Leuven en UC Limburg) en de Associatie KU Leuven. 

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen verantwoordelijke van de EVC-procedure van de hogeschool via volgende e-mailadressen: 

  • Hogeschool Vives: carla.vanoost@vives.be
  • Odisee: tanja.nuelandt@odisee.be
  • Thomas More: kirsten.vermeulen@thomasmore.be
  • UC Leuven-Limburg: barbara.folens@ucll.be
  • Associatie KU Leuven: an.peeters@associatie.kuleuven.be

Wanneer je een klacht wenst in te dienen kan je hiervoor terecht bij de DPO’s van de verwerkingsverantwoordelijken: 

  • Hogeschool Vives: Bianca Corneillie (bianca.corneillie@vives.be) & Jos Panen (jos.panen@vives.be)
  • Odisee: Greet Posen (greet.posen@odisee.be)
  • Thomas More: Marie-Claire Lamiroy (dpo@thomasmore.be)
  • UC Leuven-Limburg: Lieve Tack (privacy@ucll.be)
  • Associatie KU Leuven: Valérie Verbist (dpo@kuleuven.be)

Vind je dat er onvoldoende gevolg werd gegeven aan je verzoek of klacht, dan kan je je wenden tot de toezichthoudende autoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).