Inhoud van het assessment

Hoe word je beoordeeld?

Afhankelijk van de omvang van je EVC-aanvraag - enkele vrijstellingen of voor een volledige opleiding - zal het assessment uitgebreider zijn. 

Bij een kleine EVC-aanvraag, moet je meestal maar een specifieke test afleggen. Bijvoorbeeld indien je een taal beheerst omdat je thuis tweetalig bent, moet je enkel een taaltest afleggen.

Bij een grote EVC-aanvraag zal het assessment vaak bestaan uit het samenstellen van een portfolio, een criteriumgericht interview en aanvullende toetsen gefocust op domeinsspecifieke leerresultaten (DLR) waarvoor je een aanvraag doet. De DLR zijn de eindcompetenties van de opleiding. Aanvullende toetsen zijn bijvoorbeeld een casustoets, een gesprekssimulatie, een vaardigheidstoets, een onderzoeksopdracht, …

Deze assessments zijn bepaald aan de hand van de leerresultaten van de opleiding die je wil laten beoordelen.