Verloop EVC-procedure

Verloop EVC-procedure

De EVC-procedure verloopt in een aantal fasen. Hier krijg je een overzicht van de verschillende fasen die je moet doorlopen. 

 

Informatie- en oriënteringsfase

Stap 1: Aanmelding. Account aanmaken (profiel), basisinfo aanleveren via invullen CV en pre-screening.

 

Herkenningsfase

Stap 2: EVC-aanvraag. Je dient je EVC-aanvraag in, en je krijgt automatisch een EVC-begeleider toegewezen. Afhankelijk van de omvang van je aanvraag (deel of volledige opleiding), wordt gevraagd bijkomende info aan te leveren (onderdelen van de QuickScan). Er wordt een intakegesprek gepland met de EVC-begeleider die jou zal adviseren over het al dan niet verder zetten van de EVC-procedure. Voor het intakegesprek en advies betaal je een administratieve kost van 55 euro. Jij beslist nadien of je al dan niet effectief inschrijft voor de EVC-procedure.

 

Beoordelingsfase

Stap 3: EVC-inschrijving. Als je beslist de EVC-procedure verder te zetten, wordt het verloop van het assessment vastgelegd. Op basis hiervan wordt de kostprijs van het assessment ook bepaald.

Stap 4: Assessment. Je doorloopt de geplande assessments die beoordeeld worden door verschillende assessoren.

 

Erkenningsfase

Stap 5: Resultaat. Na beoordeling ontvang je het besluit met de resultaten en nadien nog een officieel bewijs van bekwaamheid. Er kan ook een feedbackgesprek gepland worden.

 

Nazorgfase en beroep

Stap 6: Feedbackgesprek. De begeleider bespreekt met jou de vrijstellingen en jouw traject op maat. Beroep aantekenen tegen de EVC-procedure is mogelijk binnen de 7 kalenderdagen na het ontvangen van het besluit. Het toekennen van vrijstellingen valt buiten de EVC-procedure.