De EVC-procedure

Ben je al actief in een bepaalde sector maar heb je nog niet het juiste diploma? Dan kan je je (werk)ervaring laten erkennen via een EVC-procedure om zo via een verkort traject (of rechtstreeks) het diploma van een graduaats- of bacheloropleiding te behalen.

Wat is EVC?

EVC staat voor Erkenning van Eerder Verworven Competenties, dit is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd.

 

Meestal gaat het over relevante werkervaring, maar het kan ook zijn dat je door je hobby, moedertaal of een langdurig verblijf in het buitenland over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt die ook in je huidige (of toekomstige) opleiding aan bod komen. In dat geval kan je je competenties laten testen om nadien een vrijstelling op basis van EVC aan te vragen. Op die manier kan je je studietraject verkorten of als werkstudent makkelijker werk en studies blijven combineren.

 

Om de EVC-procedure toegankelijker, transparanter en kwaliteitsvol te maken werken onze hogescholen samen.

 

Start je EVC-aanvraag tijdig op, zodat je EVC-inschrijving in orde is vóór de zomervakantie.

Tijdens het zomerverlof (tussen 15/07 en 15/08) is er geen opvolging van jouw EVC-dossier. 

 

Voor welke opleidingen kan je een EVC-aanvraag indienen via het EVC-platform?

Er is een geleidelijke uitrol van het EVC-platform. Vanaf 1 mei 2024 starten de EVC-aanvragen voor academiejaar 2024-2025. Vanaf dan kan je voor volgende opleidingen een EVC-aanvraag indienen bij al onze instellingen die deze opleiding aanbieden:

 

Studiegebied Sociaal Agogisch Werk:

  • Bachelor in de Orthopedagogie
  • Bachelor in het Sociaal werk
  • Bachelor in de Toegepaste Psychologie
  • Bachelor in het Human Resource Management
  • Bachelor in de Gezinswetenschappen
  • Graduaat in HR-support
  • Graduaat in Orthopedagogische begeleiding

 

Studiegebied Gezondheidszorg:

  • Bachelor in de Verpleegkunde
  • Bachelor in de Orthopedie

 

Indien je een EVC-aanvraag wil indienen voor een andere opleiding, moet je rechtstreeks contact opnemen met de EVC-coördinator van de instelling. 

Aanmelding via het EVC-platform

De aanmelding gebeurt via een gezamenlijk online platform. Je maakt een account aan en vult jouw CV en pre-screening in. Deze informatie geeft de EVC-begeleider zicht op de inhoud en omvang van je EVC-aanvraag en jouw achtergrond. Zo kan de begeleider jou een kwalitatief advies geven om de EVC-procedure  - al dan niet - verder te doorlopen.

 

Op het moment dat je je EVC-aanvraag indient, krijg je automatisch een EVC-begeleider toegewezen die contact met je zal opnemen voor een intakegesprek. Afhankelijk van je EVC-aanvraag kan het zijn dat je vooraf nog bijkomende informatie moet aanleveren (QuickScan). Voor het intakegesprek betaal je een administratieve kost van 55 euro. Tijdens het gesprek krijg je een advies van de EVC-begeleider, waarbij je ook zicht krijgt op de totale kostprijs. Nadien kan je nog altijd beslissen om je al dan niet in te schrijven in de EVC-procedure. 

 

Na EVC-inschrijving, wordt het verloop van het assessment gepland. Dit zijn de verschillende toetsen, zoals bijvoorbeeld portfolio, interview, vaardigheids- en casustoetsen, aan de hand waarvan je jouw bekwaamheid aantoont. Afhankelijk van de omvang van het assessment, wordt de kostprijs van jouw EVC-procedure bepaald. Indien je een portfolio moet samenstellen gebeurt dit eveneens digitaal via dit platform. 

 

Via het EVC-platform kan je steeds de status van jouw EVC-dossier opvolgen.